Van de bestuurstafel…

De laatste bestuursvergadering van dit seizoen stond vooral in het teken van vooruitkijken naar het nieuwe seizoen. In de vereniging werd in allerlei geledingen afscheid genomen van spelers, (jeugd)leiders, vrijwilligers die voor materiaal zorgen en commissieleden. Het meest in het oog springend is de wisseling van de wacht bij het beheer van de kantine. Daar was elders op deze website al aandacht aan besteed. In veel gevallen staan opvolgers alweer klaar, maar er blijven ook vacatures. Hopelijk worden die in de komende periode opgevuld.

Rest ons ook nog een vrijwilligersavond op vrijdag 24 juni. Schroom niet te komen, ook al heb je maar een paar keer wat gedaan. Deze avond is vooral bedoeld als dank aan alle vrijwilligers, waarmee we de club draaiende houden.

Maar vooruitkijken hebben we het meest gedaan. Deze week hebben we weer 8 seniorenteams ingeschreven voor de competitie op zaterdag en 1 team op zondag. Twee 35+ teams en 2 damesteams voor de vrijdagavond, maar ook 9 zaalvoetbalteams. De meeste groei zit bij de jeugd. We hebben op dit moment 25 teams ingeschreven, dat zijn er 3 meer dan het voorbije seizoen. Om de planning van jeugdwedstrijden de noodzakelijke ruimte te geven, hebben we de aanvangstijden van de lagere seniorenteams op 13.00 en 15.00 uur gezet. De wedstrijden van het 1e en 2e kunnen vooralsnog wel op 12.00 uur en 14.30 uur blijven. Komend seizoen weer op dezelfde zaterdag thuis.

De gesprekken met de Gemeente over een 4e veld zullen in september doorgaan. Nu er een nieuw college is, kunnen er weer knopen doorgehakt worden.

Uiteraard hopen we het nieuwe seizoen niet meer met de gevolgen van corona te maken te hebben. Het is dan de bedoeling dat we dan ook weer meer activiteiten kunnen oppakken. Ook daar zijn vrijwilligers voor nodig.

Het bestuur wenst iedereen een fijne vakantieperiode toe. Kom goed uitgerust terug, om met vernieuwde energie zaken bij de club op te pakken. Er is meer dan genoeg te doen.

Namens bestuur s.v. Veensche Boys

Jan van Leuveren

(voorzitter)

Walter van Bloemendaal

Share: