Aanmelden als lid

Inschrijven als nieuw lid van s.v. Veensche Boys?

Wil je lid worden van s.v. Veensche Boys en je bent op dit moment niet lid van een andere voetbalvereniging? Gebruik dan dit Inschrijfformulier

Overschrijven van een andere voetbalvereniging naar s.v. Veensche Boys?

Ben je op dit moment lid van een andere voetbalvereniging en je wilt bij s.v. Veensche Boys komen voetballen? Gebruik dan dit Overschrijfformulier

Soort lidmaatschap veranderen?

Kies je ervoor om over te stappen naar een ander soort lidmaatschap? Gebruik dan dit Switchformulier

Contributie voor het seizoen 2020-2021:

Kabouterlid€ 27,50
Jeugdleden JO8 / JO9 / JO10 / JO11€ 122,00
Jeugdleden JO13 / JO15€ 142,00
Jeugdleden JO17€ 148,00
Jeugdleden JO19€ 174,00
3e jeugdlid uit gezin 50%
4e jeugdlid uit gezinGratis
Senioren€ 224,00
35+/45+ voetbal€ 102,00
Zaalvoetbal (ook veldvoetbal)€ 96,00
Zaalvoetbal (geen veldvoetbal)€ 152,00
Niet spelend/ondersteunend lid€ 55,00

De contributie geldt voor het gehele seizoen. Bij tussentijds opzeggen van het lidmaatschap blijft men wel conform de statuten verplicht de contributie over het lopende seizoen te betalen.

Bij automatische incasso wordt de 25% van de jaarlijks verschuldigde contributie per kwartaal vooraf geïnd. Uitzondering op deze regel zijn de 35/45+ leden, kabouterleden, zaalvoetballeden en de niet spelende leden, bij deze groep wordt eenmalig het volledige contributie bedrag geïnd.

Bij langdurige blessure is het mogelijk om bij het bestuur een verzoek in te dienen omtrent eventuele aanpassing van het contributiegeld.