Afgelastingen

Procedure bij afgelastingen
Gedurende de winterperiode is de kans aanwezig dat wedstrijden worden afgelast.
Er zijn twee soorten afgelastingen:
1. Een algehele afgelasting;
2. Een (gedeeltelijke) afgelasting door de consul.

Algehele afgelasting
Een algehele afgelasting wordt gedaan door de KNVB en wordt (veelal vrijdagavond) bekendgemaakt via teletekst pagina 603. Staat achter ‘Oost’ een kruisje onder een van de categorieën A of B dan betekent dit dat de wedstrijden zijn afgelast.
Onder categorie A vallen: Veensche Boys 1, Veensche Boys 2 en Veensche Boys 3.
Onder categorie B vallen: de overige (jeugd)elftallen van Veensche Boys.

(Gedeeltelijke) afgelasting door de consul
Onderstaand de procedure die door ons gevolgd wordt bij weersgesteldheden die keuring noodzakelijk maken en waarbij het twijfelachtig is of er gevoetbald kan worden.
Zaterdagochtend bezoekt onze consul ons voetbalcomplex en inspecteert hij de toestand van de velden. Een gedeeltelijke afgelasting kan ontstaan doordat de consul 1 of meerdere speelvelden afkeurt voor het spelen van wedstrijden. Wedstrijden uit categorie A moeten voorrang krijgen boven wedstrijden uit categorie B, waarbij in principe het standaardteam altijd dient te spelen. Voor wat de volgorde bij de overige elftallen betreft, kan in overleg tussen de verantwoordelijken een beslissing worden genomen. Competitie- en bekerwedstrijden gaan altijd voor op oefenwedstrijden.

Contact
Indien sprake is van een gedeeltelijke afgelasting, dan zal dit kenbaar worden gemaakt via de voetbal.nl-app of wedstrijdzaken-app. Een streven is om de afgelastingen ook tijdig kenbaar te maken via onze website, Facebook-pagina en Twitter.
Scheidsrechters zullen gebeld worden door het wedstrijdsecretariaat. Op zaterdag is het wedstrijdsecretariaat vanaf ongeveer 7 uur bemand, zodat er ook zelf gebeld kan worden: 033-2571257.