Van de bestuurstafel…

Maandelijks vergadert het bestuur en het is goed om de leden op de hoogte te houden van wat er zoal speelt binnen de club. In het informele circuit wordt wel veel nieuws verteld, maar de verhalen zijn niet altijd compleet. Daarom hebben we als bestuur gemeend dat het goed is om maandelijks even een update te geven over zaken die er spelen.

We hebben als bestuur weer voltallig kunnen vergaderen, d.w.z. dat de vacature die er was voor accommodatiezaken is ingevuld. We zijn blij dat Gerrit Walet deze veelzijdige taak op zich heeft willen nemen. Hij zal even een inwerktijd nodig hebben, maar hij is inmiddels al voortvarend aan de slag. Hij heeft al een keer koffie gedronken met de maandagmorgenploeg, maar gaat nu ook aan de slag met het kennismaken van de instanties van buiten de vereniging, zoals de Gemeente en ’t Wencop. Van ‘t Wencop is het bedrijf dat de velden onderhoud. Dus als er zaken spelen binnen de vereniging op het gebeid van accommodatie is vanaf nu Gerrit het aanspreekpunt. Maar wij willen bij deze Jaap Kuyt nogmaals bedanken dat hij in de afgelopen periode accommodatiezaken ad-interim voor zijn rekening genomen heeft.

Op het gebied van de accommodatie spelen nogal wat zaken, maar niet alles kan tegelijk. Wat wel vaststaat is dat de ballenvangers aan de kant van de Eekmastraat verhoogd gaan worden en doorgetrokken tot het einde. We hopen dat we hiermee bereiken dat er minder overlast voor de buren is en dat er minder ballen kwijtraken. Ieder team moet altijd zorgen dat een overgeschoten bal weer terugkomt, maar dat gebeurt niet altijd. Het werk aan de ballenvangers zal na het seizoen gebeuren, tegelijk met de reparatie van het verbrande stuk kunstgras.

Beleidsplan.
Op de Algemene Ledenvergadering van 18 maart is het beleidsplan 2022 – 2026 aangenomen. De bedoeling is om sturing te geven aan een vereniging en antwoord te geven op vragen wat we willen en wie we willen zijn. Ook kunnen er vanuit dit beleidsplan actieplannen gemaakt worden. De jeugd heeft hierin al het voortouw genomen. Het actieplan jeugd is als bijlage toegevoegd aan het beleidsplan. We raden iedereen aan om het te lezen. Beleidsplan

Verder is ook het huishoudelijk regelement aangepast. M.n. de paragraaf over vrijwilligers is aangepast. Leden kunnen onder bepaalde voorwaarden ook leden voordragen als Lid van Verdienste. Lees het huishoudelijk reglement hier.

Namens het bestuur

Jan van Leuveren (voorzitter)

Walter van Bloemendaal

Share: