Van de bestuurstafel…

De laatste bestuursvergadering van dit kalenderjaar hebben we gehad. Het belangrijkste onderwerp was ook nu weer de energiekosten. Dat bezorgt ons als club wel wat hoofdbrekens. Er zijn wel oplossingen, maar daarvoor hebben we de mening van alle leden nodig. Op zaterdag 7 januari is er een Algemene Ledenvergadering om 14.00 uur. We hopen dan de problemen aan de leden voor te leggen, maar ook te komen tot oplossingen.

Verder vragen we natuurlijk iedereen weer te letten op verspilling. Korter douchen en sluit de deuren. Helaas wordt dat nog te weinig gedaan. Deurdrangers worden binnenkort geplaatst, zodat we hopen dat dat ook beter gaat.

In de vorige vergadering hebben we het gehad over het omgaan met de ballen. Er verdwijnen te veel ballen. We hebben wat maatregelen genomen, waardoor we hopen dat het beter gaat.

Kleedkamers
Een ander pijnpunt is de manier waarop kleedkamers achtergelaten worden. Op maandag wordt alles schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. Wie door de weeks de kleedkamer gebruikt, moet deze telkens bezemschoon achterlaten, zodat er in het weekend nog steeds opgeruimde kleedkamers zijn. Iedere speler is verantwoordelijk daarvoor en de leiders/trainers zijn aan het begin van het seizoen gevraagd erop toe te zien dat dit gebeurd. Het kan dus niet zijn dat een leider/trainer naar huis gaat, voordat de laatste speler de kleedkamer verlaten heeft.

We hopen elkaar in de komende weken nog wel te zien, maar nu alvast een goede kerstdagen en jaarwisseling toegewenst. We nemen aan dat inmiddels iedereen de datum van de nieuwjaarsreceptie genoteerd heeft. Zaterdag 7 januari van 15.00 – 17.00 uur, na de ALV.

Bestuur s.v. Veensche Boys

Walter van Bloemendaal

Share: