Van de bestuurstafel….

Het bestuur heeft de eerste vergadering van het kalenderjaar 2024 er weer opzitten. Er zijn een aantal zaken besproken die we graag willen delen.

Vacature
Door het vertrek van Jos Bouw als bestuurslid technische zaken is er een vacature ontstaan. Jos kon zijn werk en bestuurszaken niet meer combineren. Hij blijft op de achtergrond wel wat doen, maar we blijven zoeken naar de opvulling van deze vacature.

Activiteiten
Nu we begonnen zijn aan de tweede helft van het seizoen, zien we dat er veel activiteiten bij de club ontwikkeld worden. Dat is natuurlijk fantastisch, want het maakt het een levende club. Maar om alle activiteiten in goede banen te leiden hanteren we al een aantal jaren een jaarplanning. Deze jaarplanning wordt in september als vastgesteld en is leidend voor alle activiteiten in het seizoen. Vanuit het bestuur is Tim Bouw verantwoordelijk voor activiteiten en de jaarplanning. De meeste aanvragen voor activiteiten komen via de jeugdcommissie of seniorencommissie, maar als iemand anders iets wil organiseren is de goede weg om een aanvraag te doen bij het bestuur via email: veenscheboys@gmail.com. Het wordt dan door het bestuur beoordeeld; naast de jaarplanning gelegd en dan pas kunnen we eventueel groen licht geven.

Rookbeleid
Zoals de meeste, m.n. rokers, zullen ervaren dat roken op diverse plaatsen onder druk komt te staan. Ook Veensche Boys ontkomt er niet aan om over maatregelen na te denken. Het is wettelijk verplicht dat elk sportcomplex vanaf 2025 rookvrij is. Voor sommige rokers zal dat best wennen zijn. Het bestuur is voornemens om in stappen tot een rookvrij complex te komen. Roken op het terras zal t.z.t. niet toegestaan worden en we kijken naar een tijdelijke rookplek op het complex. Dan zal ergens in 2025 het complex helemaal rookvrij moeten worden. We kijken nog naar een nauwkeuriger tijdpad. Het beste is natuurlijk dat iedere roker nu al gaat proberen te stoppen met roken.

Jubilarissen
9 februari hopen we weer 18 jubilarissen te huldigen. Uitnodigingen zijn verzonden. Echter we krijgen regelmatig de opmerking dat iemand ook jubilaris zou moeten zijn. Dat hebben we even uitgezocht. In de eerste plaats stellen we altijd een peildatum. Dus we kijken naar 1 januari van dat jaar. Het kan dus een verschil maken of iemand in december lid is geworden of in januari. Verder kan er in het verleden fouten gemaakt zijn, waardoor het aantal jaren niet klopt. Het ledenbestand werd toen op papier bijgehouden en er raakte wel eens wat kwijt. Ook als men een tijdje geen lid geweest is, kan dat van invloed zijn. Nu hebben we alles in de computer staan en wordt het nauwkeuriger bijgehouden. We gaan nu ook uit van ons eigen bestand, om verder verwarring te voorkomen.

Buitenschoolse opvang
Zoals we al eerder schreven wilde Bzzzonder graag buitenschoolse opvang sport op ons complex realiseren. Inmiddels zijn ze hiermee begonnen en kunnen we dus op een aantal middagen kinderen van m.n. de Horizon op ons complex zien sporten.

Walter van Bloemendaal

Share: