Van de bestuurstafel….

Wij willen graag nog even terugkomen op 2 dingen die we in de vorige “bestuurstafel” ook genoemd hebben.

Allereerst nog even over de onderhoud en schoonmaak van het gebouw. We hebben nieuwe afspraken gemaakt en we zien nu dat het werkt. Maar we willen iedere gebruiker vragen de verantwoordelijk te nemen om de boel netjes te houden. Bijvoorbeeld dat kleedkamers na gebruik bezemschoon achtergelaten worden. Ook even de kleedkamer van de tegenstander nalopen. Seniorenteams moeten dat zelf kunnen regelen en bij de jeugd rekenen we erop dat de begeleiding de verantwoordelijk neemt en de jeugd erin opvoedt.

Jaarplanning
Vorige keer schreven we al dat de jaarplanning bekend is. Twee datums willen we eruit lichten, zodat die alvast in ieders agenda gezet kan worden. Zaterdag 6 januari 2024 Algemene Ledenvergadering en daarna nieuwjaarsreceptie. De vrijwilligersavond hebben we nu vastgesteld op vrijdag 8 maart 2024. Door dit tijdig te noemen hopen we dat veel vrijwilligers deze avond kunnen.

Coördinator meisjesvoetbal/vrouwenvoetbal
Er zit een flinke groei in het voetbal door meisjes. Meisjes voetballen vaak gewoon mee in jongensteams, maar inmiddels hebben we al een viertal meisjesteams. Ook een 18+ vrouwenteam op vrijdag. Hoog tijd om het meisjes- en vrouwenvoetbal de aandacht te geven die het verdient.
We hebben Marianne van der Stelt bereid gevonden om op te treden als coördinator. Ze zal zelf op de website vertellen hoe ze dit gaat doen.

Buitenschoolse opvang
Verder zijn we in overleg met Bzzzonder om buitenschoolse opvang sport te realiseren op onze velden. Zij hopen ergens in januari/ februari te starten.

Walter van Bloemendaal

Share: