Van de Bestuurstafel…

Ook voor het bestuur is het (vergader)seizoen weer begonnen. Er waren veel dingen te bespreken, maar we kunnen niet alles hier noemen. Vele zaken zullen we via de website in aparte artikelen meedelen. Een paar punten:

4e veld
Het onderwerp 4e veld is op dit moment actueel. De stand van zaken hebben we onlangs op de website geschreven, maar ook in de pers is veel verschenen. Gelukkig is bij de College van B&W en de Gemeenteraad de noodzaak van een 4e veld voor Veensche Boys aanwezig. Nu nog hopen dat het veld eerder dan 2026 aangelegd kan worden.

Schoonmaak
Wat de schoonmaak betreft hebben we nu goede afspraken kunnen maken. Ten opzichte van het vorige seizoen waren er wel wat verbeterpunten, die we nu hopelijk hebben opgelost. Maar het blijft belangrijk dat iedere gebruiker, spelers en bezoekers, respectvol blijven omgaan met onze fantastische accommodatie.

Jaarplanning
Ook de jaarplanning is vastgesteld. Alle activiteiten van jeugd en senioren staan erin, evenals de vergadermomenten van bestuur, senioren- en jeugdcommissies en businessclub.
Mocht iemand wat willen organiseren dan kan dat, maar het zal altijd ondergeschikt zijn aan deze jaarplanning. Hij of zij kan dat overleggen met Tim Bouw, ons bestuurslid algemene zaken. We onderzoeken nog wel of we de jaarplanning een plekje op de website kunnen geven.

Presentatiegids
De nieuwe presentatiegids is uit. Sponsors krijgen deze thuis, maar ook voor alle leden is de gids beschikbaar. Alle spelende leden, zowel jeugd als senioren, krijgen de gids via hun leider/trainer. Niet-spelende leden krijgen de gids thuisbezorgd. Mocht iemand geen gids gekregen hebben, dan ligt er altijd wel een exemplaar in het wedstrijdsecretariaat.

Tot zover de hoofdpunten uit onze vergadering. Het bestuur wenst alle “Blauwe Helden” een goed en sportief seizoen toe.

Walter van Bloemendaal

Share: