Prijsaanpassingen kantine

Komende week zullen een aantal prijzen in de kantine worden aangepast. Deze aanpassing is nodig gezien de forse stijging van de inkoopprijzen. De hogere inkoopprijzen zijn er al een geruime tijd, maar de verkoopprijzen zijn destijds niet aangepast. Nu is er besloten om een voor een aantal artikelen de prijzen te verhogen. Het zijn geen enorme verhogingen maar met deze aanpassing hopen we de marges weer op peil te krijgen. De kantinemarge is uiteraard een belangrijke bron van inkomsten om de club financieel gezond te houden. We hebben als bestuur de laatste tijd de prijzen bij andere clubs ook eens bekeken en dan liggen onze prijzen nog flink onder het gemiddelde van anders clubs. We zijn uiteraard een sportvereniging, en zullen zeker geen commerciële prijzen gaan hanteren.

Bestuur s.v. Veensche Boys

Walter van Bloemendaal

Share: