“Onze opstelling”

Veensche Boys wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. Veensche Boys wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Veensche Boys moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Op initiatief van de jeugdcommissie zijn er gedragsregels opgesteld die op een bord, genaamd “onze opstelling”, gedrukt zijn en bij de ingang van ons complex hangt. Tevens zullen er binnenkort op meerdere plekken kleine versies van dit bord opgehangen worden. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels.

Walter van Bloemendaal

Share: