Niet toegestaan te voetballen in de zomer op de club

Het betreden van het terrein buiten de verenigingsactiviteiten was en is namelijk niet toegestaan. Daarom staat er een hek omheen en hangen er bordjes waarop staat dat toegang verboden is. Het is een groot misverstand om te denken dat dit wèl zou mogen, ook al zitten de hekken niet op slot of staan ze open.

Toch klimmen kinderen met grote regelmaat over de hekken om te voetballen. Met name op het kunstgras. Helaas blijft het niet altijd bij voetballen. Er is de afgelopen maanden veel vernield zoals doelen, netten, dug-outs, kunstgras en ook de gebouwen moeten er soms aan geloven. Daarnaast wordt er ook heel veel afval op de velden achter gelaten. Dit is ook de reden dat het bestuur deze beslissing heeft moeten nemen, niet om te pesten, maar om nog meer vernielingen en rommel tegen te gaan. We hadden graag anders gewild, maar op dit moment is dat gewoonweg niet mogelijk.

De handhaving en wijkagent zullen de aankomende periode strikter toezicht houden. Ook onze vrijwilligers houden een oogje in het zeil, maar kunnen dat niet 24 uur per dag en zeven dagen per week.

Vandaar onze oproep aan ouders van kinderen. Vertel ze dat het niet mag om, buiten de trainingen en wedstrijden, te voetballen op de velden van Veensche Boys. Waarschuw ze dat als ze ‘gesnapt worden’ door wijkagent of handhaving dat nare gevolgen kan hebben.

Voetballen bij Veensche Boys buiten de officiële openingstijden? Niet meer doen! Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Bestuur s.v. Veensche Boys

Walter van Bloemendaal

Share: