Mededeling contributie inning en verhoging seizoen 2023/2024

Nu het huidige seizoen erop zit en de meeste leden wellicht van hun welverdiende vakantie gaan genieten staat het nieuwe seizoen weer voor de deur qua voorbereidingen. Inmiddels is de laatste termijn van het afgelopen seizoen geïncasseerd. Helaas toch nog een aantal leden wat niet betaald zonder opgaaf van reden. We zouden het dan ook op prijs stellen wanneer er problemen zijn contact met ons op te nemen zodat we aan een passende oplossing kunnen komen. Voor wat betreft de contributie voor het nieuwe seizoen is er op de Algemene Ledenvergadering besloten om per 1 juli 2023 een verhoging van 15% toe te passen. Mede gezien de stijgende vaste lasten waaronder energie was dat noodzakelijk. Ook gaan we flink investeren in materialen en doeltjes. We gaan bij Veensche Boys samenwerken met een nieuwe partij genaamd ClubCollect (hierover later meer). Deze nieuwe samenwerking betekend voor de club dat dit veel tijd gaat besparen en meer mogelijkheden gaat bieden door verdere automatisering qua ledenadministratie. De ledenadministratie heeft de nieuwe bedragen ook al verwerkt in de nieuwe inschrijfformulieren. Deze formulieren met de nieuwe bedragen kunt u ook terugvinden op onze site. De ledenadministratie is voornemens de termijnbedragen in de volgende maanden te gaan incasseren: Augustus 2023, November 2023, Februari 2024 en Mei 2024. Mochten er over de contributie vragen zijn dan kunt u ten alle tijden ook contact opnemen met de ledenadministratie (hier zijn ook de nieuwe contributiebedragen te zien). We hopen eenieder tot slot straks weer gezond op en rond het veld te mogen begroeten en wensen eenieder een fijne vakantie.

Namens het bestuur,
Peter Buitenhuis, penningmeester

Walter van Bloemendaal

Share: