Contributie 4e (en laatste) termijn seizoen 2022-2023

In de loop van volgende week (week 22) staat de contributie inning van de 4e termijn (april/mei/juni) van het seizoen 2022-2023 op de planning. Bij een aantal leden hebben wij helaas de 3e termijn door veelal administratieve redenen, niet uit kunnen voeren. Wij zullen deze 3e termijn nogmaals meenemen tijdens de incasso van de 4e termijn. Het is goed om te weten dat als er een betaalachterstand ontstaat van 2 termijnen wij genoodzaakt zijn om het lidmaatschap tijdelijk te blokkeren, totdat er betaald is. Deze blokkade betekend dat er niet gevoetbald kan en mag worden.

Wij hopen iedereen op deze manier wederom voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er n.a.v. bovenstaande toch nog vragen zijn dan kan er contact opgenomen worden via veenscheboysledenbeheer@gmail.com.

Walter van Bloemendaal

Share: