Contributie 3e termijn seizoen 2022-2023

In de loop van volgende week (week 9) staat de contributie inning van de 3e termijn (januari/februari/maart) van het seizoen 2022-2023 op de planning. Bij een aantal leden hebben wij helaas de 2e termijn door veelal administratieve redenen, niet uit kunnen voeren. Wij zullen deze 2e termijn nogmaals meenemen tijdens de incasso van de 3e termijn. Het is goed om te weten dat als er een betaalachterstand ontstaat van 2 termijnen wij genoodzaakt zijn om het lidmaatschap tijdelijk te blokkeren, totdat er betaald is. Deze blokkade betekend dat er niet gevoetbald kan en mag worden.

Tijdens het incasseren van deze 3e termijn zullen ook de contributies geïnd worden bij de leden die maar 1x per seizoen betalen, zoals de kabouters, mini-leden en ondersteunende leden.

Wij hopen iedereen op deze manier wederom voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er n.a.v. bovenstaande toch nog vragen zijn dan kan er contact opgenomen worden via veenscheboysledenbeheer@gmail.com.

Walter van Bloemendaal

Share: