Bestuur Veensche Boys weer compleet

Vrijdagavond werd op de Algemene Ledenvergadering Gerrit Walet gekozen als bestuurslid accommodatie zaken. Daarmee is de vacature die ontstond na het vertrek van Cees van Domselaar weer opgevuld. In de tussentijd heeft Jaap Kuyt de accommodatie zaken waargenomen en we zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Jaap zal Gerrit in de komende periode inwerken. De overige bestuursleden werden ook herkozen, zodat het bestuur weer op volle sterkte aan de slag kan. Zie overzicht bestuurssamenstelling en portefeuilles op de website.

Tijdens deze ALV werd ook het herziene huishoudelijk regelement vastgesteld. M.n. de paragraaf over benoeming van ereleden en leden van verdienste is aangepast. Ook is het beleidsplan 2022-2026 vastgesteld. Het oude dateerde nog van 2007, vandaar dat een nieuw beleidsplan dringend nodig was. Beide documenten staan op de website en zijn te benaderen via deze link.

Beleidsplan
Huishoudelijk Reglement

Bestuur s.v. Veensche Boys

Walter van Bloemendaal

Share: