Algemene Ledenvergadering uitgesteld

In verband met de geldende Coronamaatregelen van het kabinet, waarbij het onmogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering (ALV) voorlopig uit te stellen.

Volgens de statuten van Veensche Boys zou de ALV een fysieke bijeenkomst moeten zijn. De beperkende maatregelen maken het voor (sport)verenigingen echter voorlopig onmogelijk om leden fysiek bij elkaar te laten komen.

Om die reden is de tijdelijke Corona-spoedwet van kracht. Deze wet biedt ons de mogelijkheid om de vergadering via de elektronische weg te houden, ook als dit niet in de statuten geborgd is. Een andere mogelijkheid is om de ALV uit te stellen.

Een digitale ALV brengt de nodige uitdagingen met zich mee voor zowel het bestuur als voor onze leden. Het bestuur geeft daarom de voorkeur aan uitstel in plaats van het laten doorgaan van de ALV op een alternatieve manier. Wanneer het weer mogelijk is zal de datum van de ALV bekend gemaakt  worden via de website.

Mochten er n.a.v. bovenstaande vragen zijn dan kunnen die gesteld worden via veenscheboys@gmail.com.

Bestuur s.v. Veensche Boys

Walter van Bloemendaal

Share: