Op naar de vakantie…

Beste leden,

De schoolvakanties beginnen en dat betekent dat er nu ook een einde komt aan het voetbalseizoen. Dat het een bijzonder seizoen was, met amper competitievoetbal, hoeft geen betoog. Gelukkig kon met name de jeugd door blijven trainen, maar voor senioren lag alles een tijdje stil.

Nadat de coronamaatregelen wat versoepeld waren, moesten we vorige week noodgedwongen de vrijwilligersavond uitstellen omdat de besmettingen weer toenamen. Maar we gaan er vanuit dat van uitstel geen afstel komt. Een club kan niet zonder vrijwilligers, daarom willen we nu alvast iedereen die zich ingezet heeft voor de club hartelijk danken.

Sluiting complex in de vakantie.

Vanaf maandag zal het ons sportcomplex op slot gaan. Zowel overdag als ’s avonds, hoewel we het m.n. onze jeugd zouden gunnen overdag een balletje te trappen, kan het toch niet. Vernielingen door vandalisme in de afgelopen week heeft ons weer met de neus op de feiten gedrukt.

Enkele seniorenteams hebben gevraagd door te mogen trainen en dat kan alleen maar op de donderdagavond, onder begeleiding van de verantwoordelijke leider/trainer en in overleg met Gert van de Visch.

De kantine is beperkt open in de vakantieperiode, n.l. alleen op donderdagvond tot 23.00 uur en zaterdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur.

Meer teams

Ondanks dat er geen competitievoetbal was, kunnen we blij zijn dat we het komende seizoen met meer teams gaan starten. De jeugd gaat met 21 teams de wei in. Dat zijn er 3 meer dan vorig seizoen. Daarnaast staan er al 25 kabouters te trappelen van ongeduld om te mogen gaan voetballen. Ook het aantal seniorenteams groeit. M.n. op zaterdag komen er 2 seniorenteams bij, w.o. een onder 23 team. Een fantastische ontwikkeling, maar het zal duidelijk zijn dat het een beetje krap wordt op onze accommodatie. We hebben bij de Gemeente al een balletje opgegooid dat er wat moet gaan gebeuren. Maar daarover later meer.

Rest ons nog iedereen een hele fijne vakantie toe te wensen. Meer dan anders nog hopen we dat iedereen gezond weer terugkomt, zodat we het komende seizoen weer een volledige competitie te kunnen draaien.

Namens het bestuur

Jan van Leuveren

(voorzitter)

Walter van Bloemendaal

Share: