Vernieling hekwerk

Onlangs is gebleken dat er een gat (bewust of onbewust) in het hekwerk aan de kant van de nieuwbouw is gemaakt. Nadat dit geconstateerd is hebben wij dit gat laten repareren. Helaas is nu wederom geconstateerd dat dit gat kapot gemaakt is. Wij gaan nu dit gat nogmaals laten repareren en willen dan ook dringend verzoeken om dit niet meer kapot te maken. Waarschijnlijk wordt dit gat gebruikt om via een kortere weg op ons complex te komen, maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Iedereen dient via de ingang aan de Nieuwe Kerkstraat ons complex te betreden.

Walter van Bloemendaal

Share: