Van de bestuurstafel…

Energie
In de laatstgehouden bestuursvergadering waren de energiekosten weer onderwerp van gesprek. Inmiddels zijn er wat maatregelen genomen w.o. het omlaag brengen van de tempratuur van verwarming en douches. Binnenkort zullen deurdrangers geplaatst worden en gaan we nauwkeurig monitoren hoe ons wekelijks verbruik is en waar we nog energie kunnen besparen. Verder blijven we de leden vragen mee te denken en mee te werken door korter te douchen en deuren achter je te sluiten.

Ballen
We constateren dat er nog steeds te slordig omgesprongen wordt met de ballen. We merken dat ballen die over de afrastering gaan niet altijd teruggehaald worden. Het blijft toch de verantwoordelijk van iedere leider en trainer om er voor te zorgen dat je met hetzelfde aantal ballen eindigt als waar je mee begint. Gevolg is dat een team wel eens ballen “leent” van een ander team en dat team vervolgens ballen tekort komt. We hebben m.n. de seniorencommissie gevraagd met een voorstel te komen.

ALV en nieuwjaarsreceptie
We willen de Algemene Ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie weer houden zoals het voor corona was. We hebben de datum vastgesteld op zaterdag 7 januari 2023. We willen dan om 14.00 uur beginnen met de ALV en om 15.00 uur met de Nieuwjaarsreceptie.

Walter van Bloemendaal

Share: