Reminder Corona-maatregelen

Tijdens de afgelopen persconferentie is een voorzichtige start gemaakt met het versoepelen van de Corona-maatregelen, maar dit heeft helaas nog geen positieve gevolgen voor ons als sport en vereniging. Positief is natuurlijk wel, dat de eerste stap is gezet.

Hieronder even een reminder omtrent de op dit moment geldende Corona-maatregelen op ons complex:

– Publiek is niet toegestaan. Ons complex is alleen toegankelijk voor spelers, staf, officials en vrijwilligers, die op dat moment uit hoofde van hun functie daar aanwezig mogen zijn.
– Kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten.
– Spelers tot 27 jaar hoeven tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand te houden en mogen alleen onderlinge wedstrijden spelen tegen teams van de eigen vereniging.
– Spelers van 27 jaar of ouder mogen trainen in groepjes van 4 en houden onderling 1,5 meter afstand.
– Na afloop van de training, wedstrijd of activiteit verlaat je direct ons complex.
– Oefenwedstrijden en trainingen op zaterdag m.b.t. de jeugd kunnen alleen ingepland worden na overleg met Gert van de Vis.

Bovenstaande maatregelen gelden ook voor verenigingen, instanties en organisaties die gebruik maken van onze velden (complex). Zij dienen zelf zorg te dragen dat deze Corona-maatregelen nageleefd worden.

Alvast bedankt voor jullie medewerking en hopelijk kunnen we snel de volgende versoepelingen van het stappenplan tegemoet zien.

Walter van Bloemendaal

Share: