Nijkerkse Sportverenigingen starten Whatsapp campagne tegen vandalisme

Sportvelden in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken worden regelmatig gebruikt als ontmoetingsplek voor de jeugd. De Nijkerkse sportverenigingen begrijpen dat jeugd in deze tijden op zoek is naar een goede plek om te kunnen sporten en te bewegen. Op sommige sportvelden in de gemeente wordt het gebruik buiten clubtijden dan ook gestimuleerd, om alle jongeren een kans te geven te sporten met hun leeftijdsgenoten. In de afgelopen periode is er echter door een aantal jongeren  op verschillende sportvelden schade aangericht, waardoor dit open beleid van sportveldbeheerders lastiger wordt.

De schade bestond onder andere uit het openbreken van hekken, kapot knippen van doelnetten, goaltjes op het dak van kleedkamers gooien, achtergelaten glas op de velden en/of gemaakte brandgaten in het kunstgras. Naast schade kampen de verenigingen met zwerfafval en andere viezigheid. De Beheercommissie Buitensport Nijkerk (BBN): “De meeste jongeren die van onze velden gebruik maken zijn goedwillend. Er zijn maar een paar jongeren die andere zaken dan sporten belangrijker vinden.”

Kosten
De kosten van de schade kunnen hoog oplopen en worden door de gemeente betaald. Dit kost de gemeenschap onnodig geld. Ook de slijtage van de velden en materialen (bijv. doelnetten) neemt toe, doordat ook velden die niet voor een open publiek bedoeld zijn, ongewenst worden gebruikt. Ook dat leidt tot onnodig hogere en onverwachte kosten.

Tegengaan van overlast
De sportvelden worden door vrijwilligers onderhouden. Wanneer de vrijwilligers zien dat jongeren de velden op een onjuiste wijze gebruiken, leidt aanspreken van jongeren vaak tot stevige tegenreacties. Met de gemeente is daarom afgesproken dat Jeugd- en jongerenwerk, de BOA’s en de politie de locaties gezamenlijk vaker gaan controleren. Jeugd- en jongerenwerk heeft daarbij de juiste kennis in huis om in gesprek te gaan met de jongeren. De nauwe samenwerking tussen alle partijen is veelbelovend en lijkt goed te helpen, maar er is nog terrein te winnen.

Whatsapp Campagne
Daarom komen de Sportverenigingen nu met een “Nijkerkse SIRE Whatsapp campagne” tegen vandalisme op het veld. De campagne zet ouders aan om in gesprek te gaan met hun kinderen over hun gedrag op de velden. De Nijkerkse sportverenigingen verwachten binnen enkele weken de Whatsapp campagne te lanceren.

In de tussentijd doet de BBN een heldere oproep aan alle jongeren die gebruik maken van de sportvelden: “Gedraag je alstublieft op het veld net als thuis”.

Kees van den Heuvel

Share: