Mededeling voortgang financiën seizoen 2020/2021

Toen we een ruim jaar geleden werden geconfronteerd met de maatregelen rondom het Corona Virus, hadden we niet verwacht dat we hier nog steeds niet van zijn verlost. Met een kleine opleving in de zomer periode is het seizoen in principe wederom een verloren seizoen. Waar we dachten dat het vorig seizoen een incident was komen we helaas tot de conclusie dat we er nog lang niet zijn. Zoals destijds al een keer geschreven in een artikel op de site, zijn het voor de club bijzondere tijden. Financieel zijn we natuurlijk afhankelijk van onze leden en sponsoren, en gelukkig laten die ons grotendeels niet in de steek. Helaas hebben we ook te maken met het feit dat er toch wat leden afhaken en de geïncasseerde contributie bedragen terugdraaien. Op zich is dit begrijpelijk maar wel ontzettend jammer. Mochten er leden zijn die zelf financiële problemen ondervinden, dan kunnen we natuurlijk samen tot een passende oplossing komen. Nu de kantine omzet zo goed als volledig wegvalt zijn de enige bron van inkomsten contributie en sponsoring. Natuurlijk hebben we ook steun genoten vanuit de overheid en is er gebruik gemaakt van diverse steunpakketten en regelingen. Zonder deze steun hadden we dan ook een flinke uitdaging gehad. Met de groei van het ledenaantal en een aantal nieuwe sponsoren kunnen we dit seizoen zonder al te veel kleerscheuren qua financiën redelijk goed afsluiten. Voor wat betreft de contributie zal er in maart en rond mei/juni nog een incasso ronde plaats vinden. Dan zijn de 4 kwartalen van dit seizoen weer geïncasseerd. We hopen dat ook in deze rondes de leden ons trouw blijven. We kunnen inmiddels ook met de jong volwassen in team verband en de oudere senioren in groepjes weer lekker trainen, maar hier moeten we het verder voorlopig nog even mee doen. We horen in de wandelgangen nog wel eens dat de club het maar een beetje op zijn beloop laat maar dat is natuurlijk niet het geval. We zijn continu bezig met de veranderingen en de (on)mogelijkheden die er zijn. Mochten er vragen zijn op het financiële vlak dan zal ik die graag beantwoorden. We hopen dat we op korte termijn weer wat stapjes kunnen maken richting een “normale” situatie. We hopen een ieder dan ook straks weer te mogen ontmoeten op ons complex en natuurlijk weer in ons prachtige clubhuis.

Namens het bestuur,

Peter Buitenhuis
Penningmeester

Walter van Bloemendaal

Share: