Coronamaatregelen vanaf zaterdag 6 november 2021

In de coronapersconferentie van afgelopen dinsdag kondigde het kabinet de maatregel aan dat amateursporters boven de 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) moeten kunnen overleggen. Voor het amateurvoetbal was die maatregel een brug te ver en niet handhaafbaar. De KNVB maakte dan ook ernstig bezwaar. Wij zijn blij dat de Tweede Kamer en het kabinet hebben geluisterd naar de bezwaren van de amateursport en kabinetsplannen hebben gewijzigd door het coronatoegangsbewijs toch niet in te voeren voor de buitensport.

Wel geldt vanaf zaterdag 6 november 2021 dat alléén voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras een CTB getoond moet worden. Wel heeft de overheid richting de sportsector aangegeven er begrip voor te hebben als de praktische invoering niet direct geregeld is. Uiteraard er wel op vertrouwend dat de benodigde processen in gang worden gezet. Wij als Veensche Boys zullen de aankomende dagen bekijken hoe we bovenstaande zullen gaan handhaven.

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.

Wij willen iedereen verzoeken om mee te werken zodra wij gaan controleren op de CTB en de controleurs net zo te behandelen, zoals u zelf behandeld wilt worden. Houdt daarbij in uw achterhoofd: Veensche Boys heeft deze regels niet verzonnen, maar wordt wel afgerekend op de handhaving ervan.

Hartelijk dank alvast voor uw medewerking,

Bestuur Veensche Boys

Walter van Bloemendaal

Share: