Contributie

Zoals in een vorig artikel al aangegeven zal er aan het einde van deze maand (januari) de eerste incasso ronde plaatsvinden. Er zijn een aantal wijzigingen t.o.v. de vorige seizoenen en dat zijn de volgende zaken:
– Leden die meerdere lidmaatschappen hebben, denk aan veld- en zaalvoetbal, zullen de verschuldigde bedragen gesaldeerd zien worden geïncasseerd.
– Leden die korting krijgen i.v.m. verschuldigde contributie ingaande vanaf 2022 zullen worden meegenomen in de 1e en 3e sessie (korting 50%).
– Leden (ouders) die korting krijgen i.v.m. een derde lid zal ook voor die leden uitsluitend in die sessies (1e en 3e) worden geïncasseerd (korting betreffende lid 50%).
– Kabouters worden eenmalig in de 1e sessie meegenomen.
– Overige en ondersteunende leden zullen in de 2e dan wel 3e sessie worden meegenomen.
– De omschrijving op het bankafschrift zal zijn Contributie 1e (of 2e,3e,4e) kwartaal V. Boys.

Planning:
Sessie 1: einde januari
Sessie 2: einde maart
Sessie 3: half mei
Sessie 4: einde juni

Walter van Bloemendaal

Share: