Contributie 2e termijn seizoen 2022-2023

Volgende week staat de contributie inning van de 2e termijn (oktober/november/december) van het seizoen 2022-2023 op de planning. Bij een aantal leden hebben wij helaas de 1e termijn door veelal administratieve redenen, niet uit kunnen voeren. Wij zullen deze 1e termijn nogmaals meenemen tijdens de incasso van de 2e termijn. Het is goed om te weten dat als er een betaalachterstand ontstaat van 2 termijnen wij genoodzaakt zijn om het lidmaatschap tijdelijk te blokkeren, totdat er betaald is. Deze blokkade betekend dat er niet gevoetbald kan en mag worden.
 
Veel leden zullen zich wellicht afvragen waarom dit al de 6e keer is dat er contributie afgeschreven wordt dit jaar. Dit komt omdat we vorig seizoen overgestapt zijn naar een nieuw incasso systeem. Doordat de inregeling hiervan veel tijd en werk heeft gekost, konden we niet op de normale manier, om de 3 maanden, incasseren. Hierdoor waren wij genoodzaakt om de contributie van seizoen 2021-2022 kort achter elkaar te incasseren in 2022. Aangezien het nieuwe seizoen ook in 2022 is begonnen, incasseren wij ook in 2022 de contributie van de 1e en 2e termijn van het seizoen 2022-2023. De 3e termijn (half februari) en 4e termijn (half mei) zullen in 2023 afgeschreven worden.

Tijdens het incasseren van de 3e termijn zullen ook de contributies geïnd worden bij de leden die maar 1x per seizoen betalen, zoals de kabouters en ondersteunende leden.

Wij hopen iedereen op deze manier wederom voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er n.a.v. bovenstaande toch nog vragen zijn dan kan er contact opgenomen worden via veenscheboysledenbeheer@gmail.com.

Walter van Bloemendaal

Share: