Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 januari

Beste leden,

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering op zaterdag 6 januari, gevolgd door een feestelijke Nieuwjaarsreceptie. De ALV zal plaatsvinden van 14.00 tot 15.00 uur, direct gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie van 15.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen belangrijke onderwerpen worden besproken, waaronder het financieel jaarverslag, de begroting en een bestuursverkiezing. Na afloop van de vergadering nodigen we u van harte uit om samen het nieuwe jaar feestelijk in te luiden tijdens onze Nieuwjaarsreceptie.

Datum: Zaterdag 6 januari 2024
ALV: 14.00 – 15.00 uur
Locatie: Bestuurskamer Veensche Boys

Datum: Zaterdag 6 januari 2024
Nieuwjaarsreceptie: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Kantine Veensche Boys

Agenda ALV:
1. Welkom en opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering gehouden op 7 januari 2023
3. Financieel jaarverslag afgelopen boekjaar 2022/2023
4. Verslag kascommissie
5. Vaststelling begroting
6. Verkiezing leden kascommissie
7. Bestuursverkiezing
8. Rondvraag
9. Sluiting

Notulen ALV d.d. 7 januari 2023: Notulen

Wij kijken ernaar uit om samen met u het nieuwe jaar in te luiden en belangrijke zaken te bespreken tijdens de Algemene Ledenvergadering. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Met sportieve groet,

Bestuur s.v. Veensche Boys

Walter van Bloemendaal

Share: