Vierde veld voor Veensche Boys. Een update….

We krijgen nogal eens vragen hoe het zit met het 4e veld. Vandaar dat we graag even een update geven. Al een aantal jaren hebben we aangetoond behoefte te hebben aan een extra veld. Het was echter wachten tot de Gemeente Nijkerk een onderzoek gedaan heeft naar de totale behoefte aan buitensport. In een eerder rapport is de behoefte aan binnensport al onderzocht. Deze maand wordt het rapport “Behoeftebepaling Buitensport” besproken in de Gemeenteraad.

Wat zijn nu de feiten voor Veensche Boys?
Vanaf 2017 is Veensche Boys sterk gaan groeien van 565 leden naar 839 leden op 1 september 2023. Een groei dus van ongeveer 50%. Als je nauwkeuriger naar de cijfers kijkt, dan zie een explosieve groei bij de jongste jeugd. Van kabouters t/m JO11 een groei van rond de 150%. De groei van Nijkerkerveen is hierin goed te zien. De verwachting is ook dat de groei doorzet, omdat er binnenkort nog meer gebouwd gaat worden.

Behoeftebepaling
Als je deze cijfers in een format van de KNVB zet dan hadden we vorig jaar nog behoefte aan 3,5 veld. Afgerond 4 velden. Dit jaar is de behoefte gegroeid naar precies 4,0 veld. Dus bij een verdere groei ga je al richting een 5e veld. Ter vergelijking: SC Hoevelaken en Veensche Boys hebben nu evenveel leden. Hoevelaken heeft echter 5 velden.

Al met al voldoende argumenten voor een 4e veld. Inmiddels is dit ook erkend door de onderzoekers en is in het rapport nadrukkelijk weergegeven. Ook de problemen die het geeft zijn duidelijk in het rapport verwoord. Het is niet alleen dat er een rem zit op het inschrijven van m.n. jeugdteams, maar ook dat we de teams voller maken dan wenselijk is. Bijvoorbeeld bij een jeugdteam van 7 spelers is het wenselijk dat dit uit niet meer dan 9 spelers bestaat. Anders moeten spelers te vaak in de wissel staan. Men spreekt dan van te weinig “netto speeltijd”. Bij een team van 11 spelers ligt de norm op 14 spelers. Op dit moment maken we de teams wat voller, om iedereen toch tenminste te laten spelen. Bovendien kan trainen met wat meer spelers prima.

Politiek
Het woord is nu aan de politiek. Als bijlage bij het rapport zit een investeringsoverzicht en daar staat in dat er geld gereserveerd is voor een 4e veld voor Veensche Boys in 2026.
Echter in het voorstel dat B&W aan de raad doet, vraagt het college de uitbreiding van Veensche Boys te laten afhangen van een locatieonderzoek naar De Baggelaar. Daar zit nu net het probleem. Hoe snel gaat dat? Dat De Baggelaar “slooprijp” is dat wisten we wel en staat ook met hoge prioriteit vermeld in het “behoefteonderzoek Binnensport”.
Echter wij kunnen niet zo lang wachten. Zeker als er nog vertraging op komt, kan het zo maar een jaartje later worden.
Vandaar dat we deze maand met de raadsfracties gesproken hebben, met het verzoek de uitbreiding van Veensche Boys los te koppelen. Gelukkig hebben de meeste Raadsfracties in de commissievergadering van 7 september hier ook op gewezen.  We hopen nog steeds dat de Gemeente een jaartje eerder (2025) kan beginnen met de aanleg van een 4e veld.

Op 21 september is de Raadsvergadering en dan valt de beslissing.

Walter van Bloemendaal

Share: