Kaboutervoetbal bij s.v. Veensche Boys

De voetbalvereniging s.v. Veensche Boys is in het seizoen 2008/2009 van start gegaan met het zogenaamde “kaboutervoetbal”, dat een aantal jaren eerder door de KNVB was geïntroduceerd. Deze nieuwe opzet is enorm succesvol gebleken en verdient daarom absoluut de aandacht. Via deze informatie willen wij u duidelijk maken wat onze bedoelingen zijn en wat kaboutervoetbal eigenlijk inhoudt.

Jongens en meisjes tussen de 4 en 6 jaar zijn officieel nog niet speelgerechtigd om bij de KNVB wedstrijden te voetballen maar kunnen wel bij onze vereniging terecht om leuke en gerichte trainingen te volgen welke passen binnen deze leeftijdscategorie.

De beginnende kneepjes van het voetbalspel zullen stap voor stap worden bijgebracht. Niet alleen spelenderwijs leren omgaan met de bal, maar ook goed omgaan met elkaar zoals dat in een teamsport hoort. Respect voor elkaar en de tegenstander!
Tijdens de trainingen, die ongeveer een uur duren, leren de kinderen op een speelse wijze “een te worden met de bal”, onder begeleiding van enthousiaste trainers.

Doel Kaboutervoetbal:

— Het eerste doel is dat we de kinderen verschillende oefenvormen aanbieden waardoor ze bewust de grondvormen van het bewegen beter aanleren en ontwikkelen. (lopen, rennen, sprinten etc.)

— Het tweede doel is dat het samenspelen ontwikkeld wordt door gerichte oefeningen en partijspelen aan te bieden.

— Als derde doel willen we een ander aspect noemen; het tonen van respect voor tegenstander, medespeler en trainers.

— Het vierde doel is dat we door middel van het kaboutervoetbal een goede doorstroming krijgen van de kabouters naar de JO8-pupillen. Dit is een ideale start om de jeugdopleiding binnen de pupillen in kwaliteit en kwantiteit verder uit te bouwen. De kabouters hebben dan een bepaalde basis gevormd met als gevolg dat de spelertjes op een hoger niveau de F-pupillen binnen stappen.

De Trainingen:

Aan het begin van de training zal in de groep even heel kort een verhaaltje verteld worden over de training van die ochtend. (wat gaan we doen, waar moet je goed om denken), maar we gaan zo snel mogelijk aan het werk!

Wanneer de kinderen gezamenlijk, en onder aanwijzingen van de trainers, een korte warming-up gedaan hebben zal er begonnen worden met de daadwerkelijke training.
Op het veld, dat vaak in tweeën gedeeld is, zullen de kinderen in 2 groepen verschillende oefenvormen aangereikt krijgen waar de kinderen op speelse wijze het voetbal aangeleerd wordt. Deze manier van training zorgt ervoor dat de kinderen door de diverse oefenvormen, die ze aangereikt krijgen, elke keer opnieuw geprikkeld worden.
Kort gezegd zijn de trainingen van de kinderen gebaseerd op diversiteit en het aanleren op een manier die binnen de belevingswereld ligt van de kinderen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk: Plezier hebben in het spelletje!

De Trainers:

Het team van trainers rondom de trainingen bestaat voornamelijk uit spelers welke voetballend actief zijn binnen Veensche Boys. De meeste trainers hebben de afgelopen seizoenen de kaboutertrainingen reeds verzorgd. De meeste trainers hebben dus al enige ervaring in het geven van trainingen en in de omgang met kinderen uit deze leeftijdscategorie.

Nieuwsgierig? Interesse?

Voor aanvullende informatie en aanmelding, voor het kaboutervoetbal bij s.v. Veensche Boys, kan er contact opgenomen worden met Peter Koelewijn via onderbouw@veenscheboys.nl.
Uiteraard is het ook mogelijk, om in het nieuwe seizoen, eerst eens een training te bezoeken van de kabouters. Zij zullen iedere zaterdagochtend trainen vanaf 09.00 uur tot 10.00 uur.